El dia 23 de setembre, a les 11 hores, va tenir lloc al Seminari, la primera reunió Orientacions pastoralsde curs del Consell Pastoral Diocesà, sota la presidència del Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. Després del rés comunitari de Tèrcia de la Litúrgia de les Hores, el Sr. Bisbe saludà els membres del Consell i es va presentar el Document “Orientacions pastorals per a créixer en la comunió diocesana” que tindrà una validesa de tres anys per a la vida de la diòcesi.

L’objectiu fonamental de la reunió era buscar idees per part de les parròquies i dels organismes implicats en la pastoral diocesana, que han d’elaborar les seues petites programacions per posar en pràctica les Orientacions Pastorals.

Aquestes Orientacions Pastorals  ens presenten  tres objectius:

  • Créixer en la comunió arxiprestal i en una pastoral conjunta
  • Potenciar les estructures per a la transmissió de la fe
  • Créixer en una espiritualitat de la misericòrdia

Els membres del CPD van dialogar sobre la realitat pastoral de la diòcesi i com portar a la pràctica aquestes noves Orientacions Pastorals i van suggerir al Sr. Bisbe que per a una millor recepció 09-23 Consell de Pastorald’aquest Document convindria estudiar-lo.

El Sr. Bisbe, després d’haver escoltat les diferents idees dels membres del Consell, ens digué que les Orientacions s’havien d’estudiar a nivell de Consells Pastorals Parroquials, de Delegacions i Moviments.

També va haver un diàleg sobre la celebració de l’Aplec de l’Esperit i sobre el catecumenat per als adults, que no han rebut algun sagrament de la iniciació cristiana.

Després de la pregària ens vam acomiadar fins la propera reunió.

        Maria Joana Querol Beltrán
Secretària del Consell Pastoral Diocesà