Sota la presidència del sr Bisbe, Mons. Enrique Benavent, va tenir lloc ahir al Seminari la reunió d’Arxiprestos i Delegats/des per a la programació del Curs Pastoral 2020-2021.

La pregària de Tèrcia va donar inici a la reunió. Després el sr Bisbe ens adreçà la paraula posant èmfasi en la conveniència de tenir ben marcades i publicades les activitats d’àmbit diocesà que porten a terme les diverses Delegacions. El Vicari General comunicà les d’algunes Delegacions que no podien ser presents a la Reunió; després cada Delegat indicava les seves. Així s’anava configurant l’Agenda diocesana de les activitats mes importants i d’àmbit diocesà, procurant respectar la prioritat d’algunes iniciatives marcades pel Sant Pare.

El sr Bisbe ens instà a prendre consciència de les circumstàncies que vivim per la COVID-19  i que tant han alterat el ritme del Curs Pastoral 2019-2020.

Finalment el bisbe Enrique ens distribuí la Instrucció de la Congregació del Clergat sobre “La conversió pastoral de la Comunitat parroquial al servei de la missió evangelitzadora de l’Església”: aquest Document, amb les anotacions pertinents del sr Bisbe, serà objecte d’estudi i anàlisi a les Reunions arxiprestals del proper curs i també a les Reunions parroquials.

José-Luis Arín Roig, Vicari General