Festa sacerdotal del Reservat

Seminari de Tortosa, dilluns 5 de novembre de 2018

Crònica