Festa sacerdotal del Reservat

Seminari de Tortosa, dilluns 6 de novembre de 2017