Festa sacerdotal del Reservat

Seminari de Tortosa, 9 de novembre de 2016

Crònica