Festa sacerdotal del Reservat

Tortosa, 9 de novembre de 2015