Festa sacerdotal del Reservat

Seminari de Tortosa, 4 de novembre de 2013