El Sr. Bisbe rep les publilles i pubilletes que fan el repartiment del tradicional panoli
de les festes en honor a la Mare de Déu de la Cinta

Tortosa, 30 d’agot de 2018