Recés de Quaresma del moviment diocesà d’Acció Catòlica General

Jesús, centre d’espiritualitat Sant Enric d’Ossó, 20 de febrer de 2016