Recés de Quaresma del moviment diocesà d’Acció Catòlica
obert a altres delegacions i moviments
hi participen Missions i Catequesi

Jesús, 28 de febrer de 2015