Recepció del Sr. Bisbe per a les felicitacions de Nadal

rep al capítol catedralici, clergat i cúria;
delegacions, moviments i associacions diocesanes;
el consistori municipal de la ciutat, presidit pel Sr. Alcalde;
i representants de les diferents comunitats religioses

Crònica