Recepció del Sr. Bisbe per a les felicitacions de Nadal

palau episcopal, 20 de desembre de 2013

rep al capítol catedralici, clergat i cúria
delegacions, moviments i associacions diocesanes
el consistori municipal de la ciutat, presidit pel Sr. Alcalde

i representants de les diferents comunitats religioses

2013-12-20 Felicitacions Nadal 1         2013-12-22 Felicitacions Nadal 2