Celebració de Diumenge de Rams

Benedicció de rams a l’àbsis de la catedral, processó i Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe
i concelebrada pels preveres de les parròquies de la ciutat

Tortosa, 25 de març de 2018

Benedicció de rams a l’absis, processó i Eucaristia solemne en la Catedral 

Processó 

                         _07G4995                          _07G4996

Homilia
Crònica