Per indicació del Secretari General i a petició S.E. Mons. D. Joan Enric Vives Sicilia. President de la Comissió Episcopal per al Clero i Seminaris, la celebració del dia del seminari s’aplaçarà temporalment al diumenge, dia 3 de maig de 2020, 4rt  Diumenge de Pasqua, celebració del Bon Pastor.

Carlos Lòpez Segovia
Vice-secretari per Assumptes Generals