Solemne Eucaristia
en la festivitat de la Puríssima Concepció de la Mare de Déu

Catedral de Tortosa, diumenge 8 de desembre de 2016

Homilia