Tridu de la Immaculada Concepció de Maria

Temple de la Puríssima – Tortosa, 7 de desembre de 2015