Presentació del projecte de restauració
de la façana principal de la Catedral de Tortosa

Tortosa, dimecres 23 d’octure de 2019

Crònica