Presentació del llibre
La Paraula de Déu dels diumenges i festes” Cicles A, B i C,
del M.I. Rev. José Luís Arí Roig,

a càrrec de Mons. Enrique Benavent Vidal, Bisbe de Tortosa

Tortosa, parròquia Mare de Déu dels Dolors, dijous 24 d’octubre de 2019

Crònica