Presentació del llibre
El cisma de Occidente y las vistas de Morella
del M.I. Rev. Josep Alanyà i Roig,
Canonge Director dels arxius capitular i diocesà

Morella, 16 d’agost de 2014