Visita i presentació de la Permanent d’Acció Catòlica General

parròquia sant Pere de Benicarló, 27 i 28 d’octubre de 2015