Eucaristia d’entrada
de l’Excm. i Rvdm. Mons. Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Catedral de Tortosa, dissabte 13 de juliol de 2013