El Sr. Bisbe presideix la presa de possessió del
M.I. Rev. José Luís Arín Roig
com a Degà del Capítol de la Catedral de Santa Maria de l’Estrella

Tortosa, dimecres 8 de febrer de 2018