El diumenge, 2 d’abril, a les 17’30 h, van prendre possessió dos nous canonges, per formar part del Capítol Catedral: M.I. Ramon Labernié Castell i M.I. Paco Vives Pitarch. El Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i tot el Cabildo, van sortir de la sagristia en IMG_1158processó, encapçalada pels dos qui havien de prendre possessió i, per la nau central van arribar al presbiteri. S’inicià la celebració amb la invocació del Sr. Bisbe: En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. La pau sigue en vosaltres.

Tot seguit, el Secretari del Capítol, M.I. Ramon Font Peig, donà lectura al nomenament dels nous candidats: Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa, nomeno canonge al molt estimat fill Francisco Vives Pitarch, rector de la parròquia de Sant Francesc de Jesús i també al molt estimat fill, Ramon Labernié Castell, rector de la parròquia de la Mare de Déu del Roser i arxiprest del Baix Ebre, complint-se en ells les condicions que demanen els capítols 157 i 509 del Codi de Dret Canònic i havent escoltat el Capítol Catedral. Tinc a bé nomenar-los canonges de la Santa Església Catedral Basílica de Tortosa. Espero que sempre sereu dignes del càrrec que us confio i us incorporareu com a capitulars del Capítol Catedral de Tortosa. Us IMG_1163lliuro el present nomenament signat per mi i pel Canceller – Secretari General, Francisco García Monforte.

A continuació els nous capitulars van fer jurament de fe i de fidelitat.  Jo, Francisco Vives Pitarch i jo Ramon Labernié Castell, professo cadascuna de les veritats contingudes al símbol de la fe i tot seguit van resar el Credo. Després digueren: També crec amb fe ferma tot el que conté la Paraula de Déu i tot el que l’Església proposa, acceptant també totes les seves ensenyances. S’aproparen davant el Sr. Bisbe, per signar, juntament amb el Secretari del Cabildo, Mn Ramon Font. Després recitaren la fórmula de jurament:

Jo, Francisco Vives Pitarch, canonge d’aquesta Església Catedral de Santa Maria de Tortosa, juro pels Sants Evangelis, defensar els seus drets, observar els Estatuts i complir totes les obligacions. Que Déu m’hi ajude i aquests Evangelis que toco amb les meues mans. Tot seguit, Mn. Ramon Labernié Castell va repetir la mateixa fórmula. El Sr. Bisbe digué: Per a major glòria de Déu i al servei de la Catedral, dono possessió als nous membres del Capítol Catedral, a Tortosa, 2 d’abril de 2017.  El Sr. Bisbe, després de signar, donà un abraçada als nous canonges i tot seguit van saludar tots els germans capitulars.

El Degà del Capítol, M.I. José Luís Arín Roig, digué que el Capítol Catedral tenia el goig de donar la benvinguda als nous canonges, col·laborant amb el Bisbe dioceIMG_1180sà i cuidant amb la màxima qualitat la nostra església Catedral. Sou més que benvinguts!

A continuació el nou canonge, Mn. Paco Vives, adreçà unes paraules als fidels. Suposo que alguna vegada us ha passat que quan hem de parlar en públic no sabem com dir-ho per no faltar a la veritat. La primera cosa que us dic és que tinc una “barreja” d’emocions, ja que amb això no hi havia pensat mai. De tal manera, que quan el Sr. Bisbe em cridà per parlar-me, pensava que el tema era la meua jubilació. Però no va ser així, sinó per a comunicar-me el nou servei que m’oferia com a canonge. Vaig acceptar, no per mi, sinó pensant en les parròquies que havia servit i serveixo actualment. També vaig pensar que no podria complir amb tots els meus deures, tant per la tasca pastoral de la parròquia, com per la salut, però vaig decidir: Endavant! Des d’ara ho accepto, pensant la frase: “A Jesús per Maria”. Sr. Bisbe, Capítol Catedral, nebots, familiars i amics, moltes gràcies.

Tot seguit ens adreçà la paraula Mn. Ramon Labernié. Començà citant l’Evangeli de sant Joan: “Quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses, obriràs els braços i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols” (Jn 21, 18)

Agraí el seu nomenament al Sr. Bisbe, al Capítol, a la família i a les parròquies que ha servit i serveix. Poso la meua vida sacerdotal amb aquest nou càrrec, a les mans de la Mare de Déu de la Cinta. Moltes gràcies Sr. Bisbe, així com al Capítol Catedral i a tots.

Després Mn. Ramon Font, Secretari del Capítol, digué: Certifico que tot ha estat realitzat d’acord amb les normes de l’Església i d’aquest Capítol. Com a Secretari del Capítol en dono fe.

A continuació el rés de Vespres i havent proclamat la lectura final (Ac 13, 26-30a): “Germans és a nosaltres que s’adreça aquest missatge de salvació… El van dipositar en un sepulcre, però Déu el ressuscità…” el Sr. Bisbe ens adreçà la seua paraula de pare i pastor. Salutacions al Cabildo Catedral i molt especialment a Mn. Ramon Labernié i Mn. Paco Vives.  En primer lloc vull fer esment al servei que heu fet i feu a les vostres parròquies. També vull donar-vos les gràcies per haver acceptat fer aquest altre servei molt valuós per a la vida de l’Església i de la nostra diòcesi. Els sacerdots portem moltes activitats. Com a ministres de la Paraula hem de procurar que la fe es transmeti en la nostra diòcesi i de manera especial en els més joves. Com a pastors del poble de Déu, hem de fer-nos tots en tots, per a guanyar-ne algun per a Crist. Hem vingut per a servir els germans, però res del que fem servirà per a res, si Déu no ho fa fructificar.

La Litúrgia de les Hores no és una oració individual, és l’oració de l’Església. En els moments de pregària del Capítol Catedral, és l’Església qui prega, tenint en compte les necessitats de la diòcesi i de tota la humanitat. La missió de santificar és el centre de la vida del prevere, especialment en l’Eucaristia. Demanem  al Senyor en la pregària, que les llavors que sembrem, fructifiquen i faci també fructificar el nostre treball. En la pregària confessem que el més important és el que Déu fa en nosaltres i no servirà de res el treball, si no ho confiem tot al Senyor.

IMG_1265A la Catedral es viuen els moments més importants de la nostra diòcesi. Els vivim en l’Eucaristia, en l’ordenació dels nous preveres, en la Missa Crismal, en les Misses Estacionals i en altres ocasions en què s’enforteix el nostre ministeri sacerdotal. El Capítol Catedral és l’expressió del vincle d’unió que existeix entre el Bisbe i el presbiteri diocesà. Als qui avui heu pres possessió com a canonges del Capítol, us dono les gràcies per acceptar el meu nomenament, així com pel treball pastoral que feu en les parròquies de Sant Francesc i de la Mare de Déu del Roser. La Mare de Déu ens regalà el seu Cíngol. Demanem-li que el nostre ministeri sacerdotal fructifique. Que Ella us acompanye sempre i de manera especial en el ministeri capitular que avui inicieu. Que així sigue.

En acabar el rés de vespres, vam cantar l’himne de la Mare de Déu de la Cinta i tot el Cabildo van anar a la Capella de la Mare de Déu on el Sr. Bisbe va fer una pregària. Als costat de la Mare acabà la celebració, de la qual en donem moltes gràcies al Senyor.

                                                                     Maria Joana Querol Beltrán