El divendres dia 20 de gener, a la parròquia d’Alcanar, ens vam 20170120_212504aplegar un bon nombre de persones de diferents confessions cristianes per tal de pregar junts per la unitat dels cristians.

Aquesta pregària es va fent des de fa uns anys i vol ser expressió de l’anomenat ecumenisme espiritual, es a dir, no solament demanar a l’Esperit Sant la unitat dels cristians sinó també fer-ho conjuntament i units cristians de diferents confessions.

El lema d’enguany de la setmana de pregària per la unitat dels cristians és: Reconciliem-nos. L’amor de Crist ens empeny (2 Co 5, 14). I això és el que va voler recordar-nos aquesta celebració. Aquest any és la commemoració del cinquè centenari de l’inici de la Reforma luterana, i 20170120_220303seguint la proposta que va fer per a tot el món el Consell de les Esglésies d’Alemanya vam voler expressar en la celebració el murs que construïm amb els nostres pecats que produeixen divisió; però si escoltem la Paraula de Déu que ens invita a la reconciliació i la fem vida, aquests murs es desfan, i retrobant-nos tots en Jesucrist i en la seva obra reconciliadora podem ser reflex de Crist, la llum del món.

Delegació d’Ecumenisme