Pregària ecumènica sota el lema
“Reconciliem-nos. L’amor de Crist ens empeny” (2 Co 5, 14)

Parròquia Sant Miquel, d’Alcanar, divendres 20 de gener de 2017

Crònica