Celebració ecumènica, dins del marc de la Visita Pastoral a la parròquia Sant Joan Baptista de l’Ampolla

divendres 23 de gener de 2015

01-24 Pregària Ecumènica