Paraules de vida

/Paraules de vida

CRÉIXER EN LA COMUNIÓ (III) 08-10-2017

Un dels reptes més importants que tenim en el moment actual és trobar camins per enfortir els processos de transmissió de la fe a les generacions futures. És cert que encara avui molts pares demanen els sagraments d’iniciació cristiana per als seus fills, i que [...]

EL MES DEL ROSARI 01-10-2017

En el marc de l’any jubilar marià que estem celebrant en la nostra diòcesi, al començament del mes d’octubre, que en la tradició de l’Església llatina ha estat dedicat a la devoció del sant rosari, us voldria proposar una breu reflexió sobre la importància d’aquesta [...]

CRÉIXER EN COMUNIÓ (II) 24-09-2017

Les orientacions pastorals per al pròxim trienni tenen una doble orientació: El primer objectiu pretén que dirigim la mirada cap a l’interior de la nostra Església Diocesana, perquè siguem conscients de les realitats de vida eclesial que tenim actualment i que són sempre el punt [...]

CRÉIXER EN LA COMUNIÓ (I) 17-09-2017

Al començament del seu pontificat, el papa Francesc ens va oferir una exhortació apostòlica titulada La joia de l’Evangeli. En ella reflexiona sobre les urgències de l’Església per a l’evangelització en el moment actual, i sobre com estem cridats a anunciar l’Evangeli perquè aquest sigui [...]

UN NOU CURS 10-09-2017

El temps de l’estiu no suposa una paralització de la vida cristiana. El creient que vol mantindre viva la seua fe sap que no pot abandonar l’oració, la pràctica sacramental o la caritat. Tampoc la vida de l’Església s’interromp, encara que les activitats pròpies d’aquest [...]

LA FAMÍLIA DE JESÚS 03-09-2017

En els evangelis sinòptics se’ns narra un esdeveniment de la vida pública de Jesús on està també present Maria. Estant predicant el Senyor, es van presentar la seua mare i els seus germans i intentaven parlar amb Ell. Quan li ho van dir a Jesús, [...]