Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics
Comentaris Bíblics2019-03-21T22:33:59+02:00

Comentari 12-08-2018

Diumenge 19è del Temps Ordinari  1Re 19,4-8  Des de 1Re 17 fins 2Re 17 tenim l’anomenat “cicle d’Elies”. Les fonts d’informació d’aquest “profeta sense llibre propi” són molt antigues; el redactor -més que dades biogràfiques sobre Elies- mostra l’enfrontament entre profetes i reis, tot assenyalant [...]

Comentari 05-08-2018

Diumenge 18è del Temps Ordinari   Èx 16,2-4.12-15 Èxode és el veritable centre dels cinc “rotlles” del Pentateuc. Amb la sortida-“èxode” d’Egipte, la revelació del nom de Déu (“Jo sóc el qui sóc” 3,14) i l’Aliança del Sinaí (19) es configura la teologia del Poble Elegit. [...]

Comentari 29-07-2018

Diumenge 17è del Temps Ordinari     2 Re 4,42-44  1 i 2 Reis formen de fet un sol llibre, molt lligat a 1 i 2 Sam. Per això la traducció grega dels LXX i la Vulgata els anomenen 1, 2, 3 i 4 dels Reis. Una [...]

Comentari 22-07-2018

Diumenge 16è del Temps Ordinari   Jer 23,1-6  Jer 21,1-23,8 és una col·lecció d’oracles contra els últims reis de Judà, acabant amb l’anunci d’un “pastor” que guiarà el Poble segons la voluntat del Senyor. L’experiència dolorosa de la deportació babilònica ha causat un greu impacte: primer [...]

Comentari 25-07-2018

Solemnitat de SANT JAUME, APÒSTOL Ac 4,33; 5,12.27-33; 12,1b-2  A l’Església primera hi hagué tres Jaumes amb paper destacat: a) el fill de Zebedeu, un dels Dotze, mort a espasa l’any 43 per ordre d’Herodes Agripa I (Ac 12,2), que amb el seu germà Joan [...]

Comentari 15-07-2018

Diumenge 15è del Temps Ordinari  Am 7,12-15  Amós és cronològicament el primer dels profetes escriptors (amb llibre propi). La seva breu intervenció té lloc a la meitat del s. VIII a.C., època que podria ser catalogada com econòmicament pròspera i religiosament practicant; però la profunda [...]