Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics
Comentaris Bíblics2019-03-21T22:33:59+01:00

Comentari 16-09-2018

Diumenge 24è del Temps Ordinari       Is 50,5-9a  El llibre del profeta Isaïes al cp. 50 presenta el 3er Càntic del Servent del Senyor on, tot i no emprar la paraula “profeta”, de fet narra una vocació i experiència profètica amb els seus elements: a) Vocació [...]

Comentari 09-09-2018

Diumenge 23è del Temps Ordinari     Is 35,4-7a Els cp. 34-35 del llibre del profeta Isaïes contenen l’anomenada “petita apocalipsi escatològica” que forma part de la visió gloriosa del futur d’Israel i que en el conjunt actual del llibre d’Is està molt relacionada amb els cp. [...]

Comentari 02-09-2018

Diumenge 22è del Temps Ordinari  Dt 4,1-2.6-8   El Deuteronomi porta la més autèntica tradició d’Israel, amb el seu Credo monoteista: ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Deu, el Senyor és l’ÚNIC (6,4-9). El cp. 4 enceta la predicació deuteronòmica pròpiament dita amb els temes [...]

Comentari 26-08-2018

Diumenge 21è del Temps Ordinari     Jos 24,1-2a.15-17.18b  Els cp 22-24 formen l’epíleg del llibre de Josuè amb el comiat de les tribus transjordanes i l’erecció de l’altar commemoratiu (cp 22), el testament de Josuè (cp 23), i la renovació de l’Aliança (cp 24). El cp. [...]

Comentari 19-08-2018

Diumenge 20è del Temps Ordinari   Pro 9,1-6  El llibre dels Proverbis, fruit de la saviesa israelita, vol ser com un manual de bon comportament pels qui desitgen ser savis de debò. L’encapçalament del llibre (1,1) amb el títol “Proverbis de Salomó, fill de David i [...]

Comentari 15-08-2018

Solemnitat ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU  Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab  L’Apocalipsi anima els cristians a resistir davant l’opressor que vol allunyar-los de la fidelitat a Crist.  El  missatge d’Ap és d’esperança amb 7 “macarismes” (benaurances) 1,3;14,13;16,15;19,9;20,6;22,7.14. Quan la darrera 7ª trompeta ha anunciat la victòria [...]