Ordenació diaconal
de Gerard Reverté Escrihuela

Seminari deTortosa, diumenge 2 d’octubre de 2016

Crònica i homilia