Mons. Enrique Benavent Vidal, Bisbe de Tortosa
predica l’últim dia del novenari al Santíssim Crist de la Mar

Parròquia Sant Bartomeu de Benicarló, dissabte 24 de març de 2018