La Santa Cinta
Extracció d’un fragment i col.locació en el nou reliquiari

Catedral de Tortosa, dimecres 15 de febrer de 2017

Crònica