La Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe, de la Conferència Episcopal Espanyola, ha fet públic un document titulat “Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m’és vida” (Sl 42, 3), en el que s’ofereixen uns criteris a tenir en compte per a la iniciació a l’autèntica oració cristiana, i per a fer un discerniment en relació amb algunes altres pràctiques que s’estan generalitzant i que incorporen mètodes de meditació aliens a la tradició cristiana.

Si és del vostre interès, podeu trobar el text del document en els següents enllaços:

En castellà: https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/09/DF-Nota-doctrinal-sobre-la-oracio%C3%ACn_AFINT-1.pdf

En català: http://www.tarraconense.cat/2012/ftp/20190903100313_orientacions-doctrinals-sobre-la-prega-ria-cristiana.pdf