La Nunciatura Apostòlica en Espanya ha comunicat al Sr. Bisbe de Tortosa que el Sant Pare Francesc ha nomenat bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi Barcelona a mossèn Javier Vilanova Pellisa, prevere del bisbat de Tortosa,… 2020-10-06 Nota de premsa Nomenament Mn. Javier Vilanova