La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola vol expressar al Poble de Déu i a tota la societat espanyola:
1. Ens alegra i donem gràcies a Déu, que la malaltia vagi sent controlada i que pugui iniciar-se, encara que amb reserves i precaucions, …Nota de la Comissió Executiva de la CEE davant de l’inici de la sortida del confinament