El Sr. Bisbe, Mons ENRIQUE BENAVENT i VIDAL, amb data 30 de juliol de 2019, ha signat els següents nomenaments i cessaments:

nomenaments cessaments juliol