Festa del Beat tortosí Manuel Domingo i Sol

Temple de la Reparació de Tortosa, 31 de gener de 2015