Festa del Beat Manuel Domingo i Sol

Tortosa, Temple de la Reparació
diumenge 29 de gener de 2017

Crònica (castellà)