Festivitat del Beat Manuel Domingo i Sol

Tortosa, temple de la Reparació, divendres 29 de gener de 2016