El diumenge, 15 de gener, a les 12 hores, tingué lloc a la Catedral de Tortosa, la Missa solemne d’obertura de l’Any Jubilar  amb motiu del 4art. centenari de la fundació de la Reial Arxiconfraria de Ntra. obertura en nom 2Sra. de la Cinta. La celebració fou presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal i concelebrada pel Cabildo i preveres de la ciutat. Hi eren presents l’alcalde de Tortosa i regidors, el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, autoritats civils i militars, l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor i un gran nombre de fidels que omplien la nau central de la catedral. Els cants foren a càrrec del Cor de Cambra Tyrichae.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “Poble de batejats”.  El Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín Roig, donà lectura a la carta que Mons. Enrique Benavent Vidal adreçà al Papa Francesc, a través de la Penitenciaria Apostòlica, sol·licitant la celebració d’un Any Jubilar Marià, amb motiu del 400è aniversari de ser erigida canònicament l’any 1617, la Reial Arxiconfraria de Ntra. Sra. de la Cinta, pel bisbe Lluís de Tena. El Sant Pare Francesc concedí l’any jubilar amb indulgència plenària, amb les condicions habituals, als confrares i a tots els fidels veritablement penedits i moguts per la caritat. L’any jubilar acabarà el 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció. Al llarg d’aquest any, s’han programat diferents actes religiosos i culturals en honor de la Mare de Déu, qui deixà el seu cíngol a la ciutat de Tortosa com a signe del seu amor, la nit del 25 de març de 1178, festa de l’Anunciació.

Un membre de l’Arxiconfraria va fer la 1ª lectura (Gn 12, 1-8). El cor Tyrichae cantà el Salm responsorial: “Vós sou l’honor del nostre poble”. La 2ª lectura de la carta de sant Pau (Rm 8, 28-30) va fer-la un membre de la Cort d’Honor El cor cantà l’Al·leluia, estrenada amb motiu d’aquesta celebració i, el diaca Gerard Reverté, proclamà obertura en nom 4l’Evangeli (Jn 19,  25-27)

El Sr. Bisbe en l’homilia ens digué que la fundació de l’Arxiconfraria és un signe de la nostra fe, configurada al llarg dels segles. És molt important que cada generació sàpiga reconèixer el que ha rebut dels seus avantpassats i la celebració d’aquest 4art. centenari és un signe de reconciliació en la nostra història i el nostre passat. No solament celebrem una commemoració, sinó quelcom que afecta el nostre present, sabent acollir els valors que ens ha transmès aquest patrimoni. La Cinta és un regal d’amor.

El Senyor des de la creu ens va fer un gran regal d’amor. Acabem d’escoltar l’Evangeli en què Jesús ens dóna la seua mare. “Quan Jesús veié la seva mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, digué a la mare: Aquí tens el teu fill”. Li encomanà a la seua mare una gran missió: estimar els seus deixebles. ”Després digué al deixeble: Aquí tens la teva mare”. És una invitació a viure amb ella una relació filial. “El deixeble la va acollir a casa seva”.  En  la creu,  comença un moment de gràcia i d’agraïment entre Ella i els deixebles.

La història mariana de la nostra ciutat també és de gràcia i agraïment. És un regal que hem acollit amb goig. A la Mare de Déu li hem dedicat el millor que teníem, però sobretot li hem donat el cor. “Veniu, tortosins: la Cinta mo’l  demana donem-li el cor”, li diem quan cantem l’himne. La presència de Maria en la nostra ciutat, ha conservat la fe entre nosaltres. Ella evangelitza els nostres cors i els obre a la Paraula del Senyor. Ho aconsegueix amb la seua presència. El Senyor ens ha dit: “Aquí tens la teua Mare”. Gràcies a ella, la nostra fe s’ha mantingut i ens ajuda a viure l’aventura d’esta fe com Abraham.  Els cristians hem descobert que el millor camí per seguir Jesús és estimant la seua Mare. La devoció a la Mare de Déu de la Cinta és un signe de protecció. La fe ens ajuda a tenir una mirada cristiana amb els altres i a construir un món millor. Hem de tenir uns ulls misericordiosos com la Verge Maria amb els nostres germans. Sant Pau ens diu en la carta als romans: “Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen… els ha destinat a ser imatge del seu Fill”. La Mare de Déu ens crida a viure la fe com una amistat amb el seu Fill. Que aquest Any Jubilar sigue un any de gràcia i de  reconciliació i amb el desig d’estimar cada dia més el seu Fill. Aquesta és la major alegria que podem donar a la mare del Senyor. Que així sigue.

Dos confrares van fer les pregàries i durant la col·lecta i les ofrenes, també a càrrec d’alguns membres de l’Arxiconfraria, el cor obertura en nom 5interpretà “La vostra Cinta Sagrada”. El cant de comunió fou “Les benaurances” i en el moment de l’acció de gràcies el cor cantà: “Ubi caritas”.  Abans de la benedicció final, el Sr. Vicari General ens comunicà que amb motiu de l’Any Jubilar s’ha preparat una credencial que es lliurarà al llarg de l’any a tots els fidels que ho sol·liciten. En aquell moment li fou lliurada al Sr. Bisbe.

Després d’impartir el nostre bisbe Enrique la solemne benedicció amb indulgència plenària, el diaca Gerard Reverté digué: Germans i germanes, en el nom del Senyor, aneu-vos-en en pau. Acabà la celebració amb l’himne de la Cinta, lletra de Joan Moreira i música de Mn. Josep Mª Peris, mentre vam passar tots a venerar la Sagrada  Relíquia.

                                                               Maria Joana Querol Beltrán

Homilia i àbum fotogràfic