El Sr. Bisbe presideix la celebració de Sant Blai i la Missa estacional
en la parròquia la Purificació de Maria, de la Salzadella

diumenge 3 de febrer de 2019