Celebració de Diumenge de Rams

Benedicció de rams a l’àbsis de la catedral, processó i Eucaristia concelebrada presidida pel Sr. Bisbe

9 d’abril de 2017

Crònica