0AA5A528-F425-46AF-9D57-CD4A2381DE45El dia 11 d’abril, dimarts Sant, setanta-set preveres de la diòcesi i dos diaques permanents, presidits pel Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, s’aplegaren a la Catedral per celebrar la Missa Crismal. També van participar de la celebració dos seminaristes, religioses i un bon nombre de laics. La direcció dels cants fou a càrrec de Mn. Rubén García. És la festa primordial del sacerdoci de Crist i una celebració eminentment sacerdotal.

Mentre els celebrants entraven en processó, tots cantàvem: “La terra lloï el Senyor”. “El Senyor tingueu pietat” i el “Glòria” foren de la Missa d’Ángelis. Un laic i una religiosa van proclamar les lectures. La 1ª del profeta Isaïes ( Is 61, 1-3, 6, 8-9) i la 2ª de l’Apocalipsi (1, 5-8). El Salm responsorial 88: “Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors”. El diaca permanent, Mn. Josep Mª Folch, proclamà l’Evangeli (Lc 4, 16-21).

2FF5B8DF-7FBB-4E1F-B901-F15AA4ECFD2FEl Sr. Bisbe inicià l’homilia, saludant el Sr. Vicari General, Capítol Catedral, preveres concelebrants, diaques, seminaristes, germans tots, però d’una manera especial a Mn. Paco García Monforte qui celebrava els 50 anys de la seua ordenació sacerdotal i Mn. Willy Dibala, que havent nascut a terres llunyanes, ara forma part del nostre presbiteri diocesà. Felicitats pels 25 anys de l’ordenació. Avui anem a renovar les nostres promeses sacerdotals. Ho podem viure com un moment de gràcia, si es converteix en una ocasió per analitzar com vivim el nostre ministeri. Us proposo tres reflexions:

La 1ª fa referència a la situació personal de cadascú. Vam rebre la missió de santificar i no podem perdre mai la il•lusió de la nostra ordenació sacerdotal. Com diu el Papa Francesc, si perdem la il•lusió, perdem també la il•lusió de servir el Senyor. Hem de viure el nostre ministeri de forma que cada dia sigue una unió més forta amb el Senyor. Les altres dues reflexions hem de fer-les a partir de la nostra relació amb el poble de Déu.
La 2ª reflexió es refereix a que de vegades ens pot faltar una mica d’esperança i són tantes les obligacions que tenim, que ens poden portar a viure el nostre ministeri sense la il•lusió del primer dia. En renovar les promeses de la nostra ordenació hem de dir-li al Senyor que ens done l’alegria del ministeri sacerdotal, el qual no pot anar mai de més a menys. Avui que renovarem les nostres promeses, demanem-li al Senyor que visquem cada dia amb més alegria del nostre sacerdoci.
La 3ª ens portaria a reflexionar que no podem viure en una il•lusió falsa. Som valorats per les nostres comunitats, però cal pensar en les paraules de sant Joan Baptista: “Jo no sóc”. No podem caure en la temptació de desitjar que ens estimen a nosaltres. Al renovar avui les promeses sacerdotals, hem de dir-li al Senyor que ens renove la il•lusió de la primera entrega.

24F3F61C-398F-4334-B81F-0E68896E24F0Ara beneirem l’oli dels catecúmens i tots celebrarem els sagraments amb el mateix oli i tots s’integraran a la mateixa Església. Això és un signe que ens ha de fer reflexionar en la nostra vida sacerdotal. Cadascú segons les seues característiques i les seues qualitats, però sabent que entre tots edifiquem l’Església. Això ens ha de portar a treballar no per causes personals, sinó per la nostra diòcesi, amb el desig d’ajudar-nos els uns als altres i el nostre treball en les parròquies i en la diòcesi l’hem de viure sempre en unió de caritat.

En la 2ª lectura, Jesús es confessà Rei de l’univers. “I de part de Jesucrist, el testimoni fidel, el primogènit dels que retornen d’entre els morts, el sobirà dels reis de la terra”. Cada dia hem de tenir un desig més gran de seguir-lo. Valoro cada dia més l’esforç que fem i constato que malgrat les dificultats, es veu en les nostres parròquies una vivència de vida cristiana. Us dono gràcies.
Ara pregarem pels nostres germans que ja han estat cridats a la Casa del Pare: Mn. José Sales Cabañes, Mn. Salvador Portolés Navarro, Mn. Federico Domingo Fibla, Mn. Javier Obón Molinos i Mn. Cristòfol Suñé Aguiló.

Posem el nostre ministeri a les mans de Maria. Que ella tingue cura de tots els qui participen del nostre sacerdoci. Sota la seua protecció ens sentim segurs. Demanem-li a la Mare de Déu que lligue els nostres cors al seu. Que cuide dels nostres preveres i obri el cor dels joves a la crida del Senyor. Amén.

Tot seguit va tenir lloc la renovació de les promeses sacerdotals i a continuació la presentació de les ofrenes: pa, vi, oli per ser beneït i el crisma per a ser consagrat. Van participar-hi un grup de preveres, una religiosa i dos laics. La col•lecta fou destinada a Missions, concretament a la Mosquitia, servida pel nostre sacerdot diocesà Mn. Joan Alonso Bonals. Van participar-hi el Sr. Bisbe, els sacerdots i els fidels. Mentre es presentaren les ofrenes vam cantar l’himne: “Redémptor, sume carmen” Es va tenir un record especial pels preveres que ens han deixat des de la darrera celebració de la Missa Crismal.

363E7A3B-DD2E-4ED3-9A53-CAEAFD9E841AAbans de la doxologia de la pregària eucarística, el Sr. Bisbe beneí l’oli dels malalts. Durant la comunió vam cantar: “Beneeix el Senyor, ànima meva” i tot seguit: “Si algú vol venir amb mi que es negui a ell mateix, que prengui la seua creu i m’acompanyi”(Música de Mn. Rubén García). Després de la comunió, el Sr. Bisbe beneí l’oli dels catecúmens i consagrà el sant Crisma. Amb la benedicció solemne i les paraules del diaca permanent “aneu-vos-en en pau” acabà la celebració.

Com tots els anys es compartí al Seminari un dinar de germanor, al final del qual ens adreçà la paraula Mn. Willy Dibala, de la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans. Ens explicà les arrels de la seua vocació, com des de molt jove va sentir la crida de Déu i començà l’aventura de ser sacerdot. Dono gràcies al Senyor, ens digué, pels 25 anys del meu sacerdoci i per aquest motiu estic avui aquí.

Tot seguit, Mn. Paco García ens explicà algunes vivències amb el títol: “Notes, records i reflexió als 50 anys”. Va anar desgranant les diferents èpoques de la seua vida. Forcall, el seu poble natal, d’on hi eren set seminaristes. Mn. Tena qui l’animà a entrar al Seminari l’any 1955. Recordà els seus superiors del Seminari, la divisió de la diòcesi l’any 1960, l’ordenació sacerdotal el 25 de juny de 1967 de mans del bisbe Dn. Manuel Moll. Destacà dues facetes dins del seu ministeri sacerdotal: en l’àrea d’educació i ensenyament i com a Canceller-Secretari General al llarg dels disset últims anys. També anomenà les parròquies que havia servit i acabà dient que el primer que sentia era gratitud pel do del sacerdoci, al mateix temps que se sent elegit i servidor. Apel•lo a la misericòrdia de Déu i dono moltes gràcies.

Finalment el Sr. Bisbe, felicità Mn. Paco i Mn. Willy i manifestà la nostra gratitud, perquè un prevere és un regal que el Senyor fa a l’Església. Que sigue molt profitosa la Setmana Santa i bona Pasqua a tots.

Donem gràcies a Déu per la celebració de la Missa Crismal, eminentment sacerdotal. Preguem pel nostre bisbe Enrique i pel nostre presbiteri diocesà i demanem també al Senyor per les vocacions al sacerdoci.

                                        Maria Joana Querol Beltrán

Àlbum fotogràfic
Homilia