Celebració de la Missa Crismal

Catedral, 11 d’abril de 2017
dimarts Sant

Crònica
Homilia