Jornada del Moviment Infantil Diocesà

Seminari de Tortosa, diumenge 22 d’abril de 2018

Crònica