XXXIII jornada del noviment infantil diocesà

Celebració de l’Eucaristia en la Catedral
dinar i festa al Seminari

Tortosa, diumenge 26 de març de 2017

Crònica