El passat dissabte dia 4 de novembre va començar l’SCAM (Servei Conjunt d’Animació Missionera) a la Zona Sud que la Diòcesi. Els missioners combonians Antonio Calvera i Montserrat Garcia acompanyaran les comunitats de l’Arxiprestat Els Ports Maestrat fins el dia 12, quan passaran a l’Arxiprestat del Baix Maestrat fins el dia 19.

Aprofitem el primer dia de presència a Morella per dialogar llargament amb el P. Antonio Calvera, que ens recorda com el principal objectiu de l’SCAM és treballar amb total disponibilitat per l’animació missionera, és a dir, ajudar a portar el carisma de la missió a la nostra Església i subratlla el que s’ha parlat moltes vegades i, recentment, ens ho ha recordat el Papa Francesc: “l’Església és missionera o no és Església”. Remarca el P. Calvera que avui en dia cal presentar la vivència d’Església, així, en majúscula, i no tant les anècdotes, les qüestions personals o 11-04 ISCAM zona sudexteriors perquè viure la vocació missionera “ad gentes” és possible.

També podem constatar que un altre dels objectius de l’SCAM és fer remoure la vida de la nostra església des de la vessant missionera. Al llarg de la conversa ens va remarcant com en  presentar l’essència mateixa de l’Església ens dóna la força per treballar en l’animació missionera. Hem de veure clarament que hem de viure i compartir la condició que tots tenim des del nostre baptisme: ser profetes. Això en llenguatge bíblic és ser anunciador, tots hem de ser anunciadors!!! Es mostra plenament convençut que la vocació missionera és possible perquè, repeteix, tots som anunciadors. Però no sempre ho vivim d’eixa manera i és que nosaltres mateixos som els que dificultem l’anunci evangèlic amb les nostres actituds.

El següent apartat de la conversa gira al voltant del que ens poden aportar les comunitats cristianes africanes a la nostra Església europea. En aquest sentit va desgranant una sèrie d’aspectes que hauríem de fer ben nostres. Entre els més importants podem esmentar el clar sentit de comunitat, també que pel fet de ser unes comunitats jóvens tenen un gran entusiasme, creativitat, compromís –i moltes en situacions límits-. Un altre gran aspecte és en la celebració, la fe es celebra, és a dir, no és ritual i sí que és goig o festa, són celebracions de la vida en comunitat amb una participació plena de tots els creients. El darrer aspecte que descriu és al voltant que l’Església africana és un Església ministerial on els ministeris laïcals són la base de tota la possible organització eclesial i és el compromís dels creients on cadascú fa seu el seu carisma en funció de les seues aptituds: cant, dansa, neteja, visites de malalts, enterraments, celebracions, catequesi …

La darrera part de la conversa té a veure amb la tasca que està desenvolupant en l’actualitat i remarca que està molt content de la resposta que observa en totes les nostres Esglésies locals, l’acullen sempre amb agraïment i entusiasme. Per últim vol agrair en nom de tots els missioners de l’SCAM el recolzament de les diòcesis, les delegacions de missions, els arxiprestats, els moviments …

De la nostra part, la Delegació de Missions i els Arxiprestats que visitaran, només volem desitjar que la presència dels missioners de l’SCAM sigui un revulsiu i un despertar cap a la missió i el compromís per part de tots els qui formem part de l’Església a les comarques dels Ports i del Maestrat.

                       Eduard Blasco