Habitants
12.417 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça C/ Major, 8
Telèfon 964.450.163
Rector Rev. Emilio Vinaixa Porcar

 

Horari de Misses

Dies

 

Hivern
(de l’1 d’octubre a l’1 maig)
Estiu
(de l’1 de maig a l’1 d’octubre)
de dilluns a dissabte

 

9.00h
9.00h asil-Hogar S Sebastián
19.00h
19.30h convent D. Providència
9.00h
9.00h asil-Hogar S Sebastián
19.30h convent D. Providència
20.00h
 

Dimenges i festius

 

 

 

9.00h
10.00h asil-Hogar S Sebastián
10.30h convent D. Providència
12.00h
19.00h
9.00h
10.00h asil-Hogar S Sebastián
10.30h convent D. Providència
12.00h
20.00h
 (en valencià d’octubre a juny)

 

Image