Parròquia Sants Joans

Habitants
42  (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça Parròquia dels Sants Joans
Telèfon vegeu Forcall
Rector Rev. Juan José Roca Cardona

 

Horari de Misses
Dies Hivern
Estiu
Feiners
Vespra de festius
Diumenges i festius 11.00h 11.00h

 

 

Image