Parròquia Mare de Déu del Roser

Habitants
8.326 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça
Passeig de l’Ebre
Telèfon
977.500.130
Rector
Rev. Ramón Labernié Castell
web

 

Horari de Misses

Dies
Hivern
Estiu  (juliol, agost i setembre)
Feiners
19.30h (català)
Hospital l’Aliança: 
8.00h (castellà)
Dissabtes i vigília de festius
8.00h (l’Aliança)
19.30h  (català)
8.00h (l’Aliança)
20.00h (català)
Dimenges i festius
9.00h. (castellà)
12.00h. (català)
19.30h. (castellà)

 

ElRoser-Tortosa